Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Opiekun osoby starszej”

Wykonywane zadania:

Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.
Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.

Możliwości zatrudnienia:

domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

 Szkolenie odbywa się zgodnie z założeniami MEN.
Szkolenie jest certyfikowane przez jednostkę posiadającą uprawnienia do egzaminacji.
Poznaj szczegóły: biuro@coaching4.pl